myomlar icin bitkisel karisimlar


  • myomlar

    civanperçemi
    myomlar tamamen kaybolana kadar her gün 20 dakika civanperçemi banyosunda kalınır